Generalforsamling 2022

Velkommen til vores lille by

Søndag 8. maj 2022 kl. 10.00

Foreningen Store-Røttinge Bylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Kære beboer!

Det har været nogle meget mærkelige år for os alle hvor vi ikke har kunne samles om det fællesskab vi normalt har i byen.
Også dette år, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til ”bedre tider”.
Vi er af den opfattelse at maj måned 2022 vil være et godt tidspunkt,
og derfor vil vi gerne indkalde til generalforsamling søndag den 8. maj 2022.

Indkaldelsen

Mødetid : Søndag 8. maj 2022 kl. 10.00

Sted : Hos Marie og Thomas

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag og synspunkter
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Fastsættelse af medlemskontingent
  3. Eventuelt

  Vel mødt til generalforsamlingen 2022

  Mange hilsner fra bestyrelsen for
  Store-Røttinge Bylaug